Kancelaria

KANCELARIA PARAFIALNA 

czynna codziennie z wyjątkiem niedziel, świąt i uroczystości:

 

Rano:

8.00-9.00 Ks. Prob. Waldemar Krochmal

 

Po południu:

17.00-17.55 (w okresie letnim)

16.00-16.55 (w okresie zimowym)

 

Przypominamy, że wszelkie sprawy dotyczące załatwiania kwestii administracyjnych i zamawiania Mszy św. załatwiamy

 w KANCELARII - informacje można uzyskać również telefonicznie.

 

 

(Msze św. można zamówić telefonicznie w godzinach urzędowania)

 

tel. 41 354-24-08

 

 

nr konta bankowego

 

40 8483 0001 2001 0041 6045 0001

(darowizna na cele kultu religijnego) 

 

PARAFIA PRZYMSKOKATOLICKA

p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP

 

Plac Kościelny 7 

26-020 Chmielnik 


adres e-mail:

chmielnik.parafia.np@gmail.com

Wykaz dokumentów potrzebnych do Sakramentów Świętych i Katolickiego Pogrzebu

CHRZEST

 • - akt urodzenia dziecka (odpis),
 • - wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres faktycznego zamieszkania - nie zameldowania),
 • - udział rodziców (i rodziców chrzesntych z naszej parafii, którzy mają być chrzestnymi gdziekolwiek) w katechezie przedchrzcielnej - zawsze w drugą niedzielę miesiąca po Mszy wieczornej w salce na plebanii 

BIERZMOWANIE

 • - metryka chrztu,
 • - zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
 • - w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

 

1-sza KOMUNIA ŚWIĘTA

 • - metryka chrztu dziecka

 

MAŁŻEŃSTWO

 • - aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
 • - dowody osobiste,
 • - ostatnie świadectwo katechizacji,
 • - świadectwo bierzmowania - jeżeli adnotacja nie jest ujęta w metryce chrztu,
 • - zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • - zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

POGRZEB KATOLICKI - można także telefonicznie umówić spotkanie w celu dokonania ustaleń pogrzebu

 • - karta zgonu wydana przez USC do celów pochówku dla administracji cmentarza (akt zgonu - do wglądu),
 • - zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
 • - zgoda właściwego proboszcza miejsca na katolicki pogrzeb, jeżeli osoba mieszkała (przebywała - nie chodzi o zameldowanie) poza naszą parafią

Wyszukiwanie

Święta

Sobota, VI Tydzień Wielkanocny
Rok B, I
Dzień Powszedni

GALERIA

 

nowy element

facebook

googleplus

youtube