Ogłoszenia Duszpasterskie

 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 

9 lutego 2020

V NIEDZIELA ZWYKŁA

 

1. Dziś na Eucharystii gromadzi nas Chrystus w piątą niedzielę w ciągu roku liturgicznego. Pamiętajmy, że nikt z nas ani cała nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero karmiąc się prawdziwą Miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. 

 

2. We wtorek, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes Święto Matki Bożej z łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorego. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych. W naszym kościele Mszę Świętą ze specjalnym nabożeństwem dla chorych będziemy sprawowali o godz. 17.00. Serdecznie proszę o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej świątyni. 

 

3. W piątek, 14 lutego, obchodzimy święto Świętych Cyryla i Metodego – Patronów Europy. W święto Cyryla i Metodego modlimy się za narody słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi różne narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie jesteśmy budowniczymi jedności, choćby poprzez codziennie kierowaną do Pana Boga prośbę o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii. 

 

4.Tego samego dnia tradycja wspomina Świętego Walentego, kapłana rzymskiego. Wspominany jest jako m.in. patron zakochanych. Niech to będzie okazja także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość umacniała się i aby z Bogiem weszli na wspólną drogę życia.

 

5.Serdeczne Bóg zapłać za;

- rozebranie dekoracji Bożonarodzeniowej w Kościele,pracowali:Stanisław Kwapisz,Jerzy Styczeń;Gabriel Kania,Marcelina Wójcik,Mikołaj Jasiński-szczególne podziękowania dla s.Damarii   i p. Kościelnego Dominika

 

-sprzątanie  naszego Kościoła, W sobotę pracowałamieszkankaZrecza Dużego: p.Ewa Dzierżak. Bóg zapłać za pracę i za ofiarę 30 zł .                                                                                                               W sobotę  na godz.9.00 zapraszamy  mieszkańców Zrecza Brzozowskie i Zaolszynie

 

6.W piątek, 14 lutego Wspólnota "W Mocy Ducha" zaprasza na mszę świętą  wotywną ku czci Ducha Świętego. Po mszy świętej modlitwa uwielbienia. 

 

7.Do Chorych, w sobotę 15  lutego od godz.9.00 udadzą się :

ks. Michał Wojda i ks. Tomasz Zieleń

 

8.W przyszła niedzielę w naszej parafii będziemy gościć Misjonarza naszej diecezji, który pracuje w Peru -ks. Grzegorza Pańczyka. Będzie się on dzielił wiarą i doświadczeniem misyjnym, my ofiarami na tacę wspomożemyjego posługę.

 

9.Polecamy:

- lekturę prasy katolickiej

 

10.Serdecznie dziękujemy p. Marii Jasińskiej za namalowanie i podarowanie parafii  portretu Ojca Świętego Franciszka -obraz ten został zawieszony w  punkcie Poradnictwa Rodzinnego na plebanii. Bóg zapłać!

 

11.Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ubogacającym nasza liturgię- lektorom i kantorom oraz Gościom i domownikom. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i błogosławionego tygodnia. Szczęść Boże!

 

 

 

 

 

..

 

.

 

Wyszukiwanie

Święta

Sobota, VI Tydzień zwykły
Rok A, II
Święto katedry św. Piotra Apostoła

GALERIA

 

nowy element

facebook

googleplus

youtube