KOLUMBOWIE W CHMIELNIKU

15416, im. Świętego Brata Alberta 

Wielki Rycerz:  br. Marian Styczeń

E-mail Wielkiego Rycerza:

 

ARTYKUŁY NA STRONIE GŁÓWNEJ RYCERZY KOLUMBA W POLSCE

2. OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA RYCERZY KOLUMBA

IMIENINOWA MSZA ŚWIĘTA

SPOTKANIE OPŁATKOWE RYCERZY KOLUMBA

ŚW. MIKOŁAJ W CHMIELNIKU - GALERIA

RYCERZE KOLUMBA Z POMOCĄ PARAFII W JARZĄBKACH

VIDEO

Nasze zasady

 W naszej działalności kierujemy się czterema podstawowymi wartościami. Są to:

Miłosierdzie - wiara uczy nas, że mamy "miłować bliźniego, jak siebie samego". Członkowie Rycerzy Kolumba okazują miłość bliźniego poprzez zbieranie żywności dla lokalnych jadłodajni dla ubogich, poprzez pomoc przy Olimpiadach Specjalnych i pomoc materialną i duchową dla samotnych matek. Misja naszego Zakonu i nasza wiara wymaga od nas czynnego zaangażowania. Nie ma lepszego sposobu na wyrażenie miłości i współczucia jak poprzez czyn, przez pomoc potrzebującym. Jest to powołanie, które podejmujemy każdego dnia.

Jedność - nikt sam nie jest w stanie szerzyć dobra w takim stopniu, w jakim możemy to czynić działając wspólnie. Członkowie Rycerzy Kolumba dobrze wiedzą, że wspólnie możemy osiągnąć o wiele więcej. Tak więc trzymamy się razem. wspieramy siebie nawzajem. To nie znaczy, że zawsze zgadzamy się ze sobą, że nie ma różnic w opiniach. Ale znaczy to, iż Ty- jako Rycerz Kolumba - w swojej pracy dla dobra parafii i wspólnoty możesz zawsze liczyć na wsparcie i pomoc braci Rycerzy.

Braterstwo - Czcigodny Michael J. McGivney założył Rycerzy Kolumba głównie po to, by zapewnić pomoc wdowom i sierotom w wypadku śmierci, często przedwczesnej, żywiciela rodziny. Najwyższej jakości program ubezpieczeniowy Zakonu czyni to po dziś dzień, jak również czynią to indywidualni Rycerze, którzy w ubiegłym roku poświęcili ponad 10 milionów godzin, by pomóc chorym lub niepełnosprawnym członkom i ich rodzinom. W naszej organizacji Rycerzy Kolumba troszczymy się o siebie nawzajem.

Patriotyzm - Członkowie Rycerzy Kolumba, czy są to Amerykanie, Kanadyjczycy, Meksykanie, Kubańczycy, Filipińczycy, Polacy czy Obywatele Republiki Dominikańskiej są patriotami. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy oddani Bogu i Ojczyźnie i wierzymy, że mamy bronić tych wartości. Czy to w życiu publicznym, czy prywatnym, Rycerze przypominają światu, że katolicy wspierają swój naród i mogą stanowić przykład wspaniałej postawy obywatelskiej.

Kościół p.w. Świętej Trójcy

 

Zespół kościoła cmentarnego pod wezwaniem św. Trójcy. - kościół  murowany z XVI w.

Chmielnik położony na skrzyżowaniu dróg z Kielc do Buska i z Jędrzejowa do Szydłowa, po raz pierwszy dostał się do kronik (będąc wówczas jeszcze wsią) przy okazji tragicznej w skutkach bitwy z Tatarami, która miała tutaj miejsce w dniu 18 marca 1241 roku. Spod Chmielnika Tatarzy ruszyli potem na Kraków, Wrocław, Legnicę. Jeszcze w roku 1851 pisał o Chmielniku Wiślicki w opisie Królestwa Polskiego, że: „…dotąd żelazo oracza zawadza nieraz o oszczep, ułamek szabli lub zbroi, od wieków w ziemi spoczywający…”. W roku 1348 jednym z wysłanników króla Kazimierza do papieża w Awinionie był kanonik krakowski Bernard z Chmielnika. W wieku XV i XVI należał Chmielnik do Oleśnickich herbu Dębno i za ich staraniem Zygmunt August wydał przywilej, wynoszący osadę „do godności miasta”. Jednocześnie Chmielnik otrzymał prawo do trzech jarmarków w roku (na św. Jakuba, św. Macieja i Wszystkich Świętych), targ tygodniowy we czwartki i 12 lat wolnizny od świadczeń. Królewski przywilej podpisany był 9 marca 1551 roku, zaś w maju tego samego roku Jan Oleśnicki wystawił dokument precyzujący, że miasto lokuje się na gruntach należących do folwarku dziedzica i na polach kmiecych. Miastu wyznaczono tereny od strony Zarzecza, określono tez wysokość opłat od domów i od osób zajmujących się rzemiosłem. Nie wszystkie działania Oleśnickich można oceniać pozytywnie, bo też w roku 1558 „…ród Oleśnickich, niepomny katolickiej tradycji i wielkiego kardynała, uwikłał się w herezję…uległ zarazie i gorączce. Oto Jan Oleśnicki w Chmielniku kościół parafialny sprofanował , proboszcza niejakiego Leonarda starca blisko 80 letniego, prawego i uczonego…wypędził…” – pisze ze zgrozą ksiądz Jan Wiśniewski w „Historycznym opisie ..”.

Pierwsza informacja o parafii w Chmielniku pochodzi z roku 1356. Parafię założono nieco wcześniej, prawdopodobnie w roku 1354. W Długoszowych czasach chmielnicki kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych był najpewniej budowlą drewnianą, zaś miejscowy pleban posiadał 3 łany roli, łąkę za młynem, starą karczmę (ciekawe do kogo należała nowa ?) oraz dziesięciny. Kiedy powstał kościół murowany, można tylko zgadywać. Pewne jest, że z końcem wieku XVI (dokładnie w roku 1598) był on już zrujnowany. W czasach baroku świątynię częściowo odbudowano: z pierwotnego prezbiterium powstał zachowany do dzisiaj kościółek pod wezwaniem św. Trójcy. Położony jest na zachód od rynku i ma plan prostokąta, z nieregularnym wielobocznym zamknięciem od wschodu. Od zachodu dobudowana jest kruchta, od północy zakrystia. Zewnętrzne ściany zwieńczone są gzymsem i wzmocnione nieregularnie rozmieszczonymi szkarpami. Nad pokrytym gontami dachem, który obecnie jest dwuspadowy, choć wcześniej posiadał jeszcze jedną połać od zachodu, góruje sygnaturka. Od wewnątrz naroża nawy są zaokrąglone a przykrywa ją kolebkowe sklepienie. Ołtarz zdobią rzeźby św. św. Stanisława i św. Wojciecha .Na przykościelnym cmentarzu znajduje się kamienna figura z roku 1688, gdzie na oplecionej winną latoroślą kolumnie, z posążkiem Chrystusa Frasobliwego na kapitelu, mieści się figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem.  Gruntowny remont kościółek przeszedł w roku 1925.

W 1993 r. został powołany społeczny komitet odnowy kościoła św. Trójcy. Komitet podjął się gruntownej odnowy budynku kościoła. Zakres wykonywanych prac to wymiana dachu, tynków, posadzki, odnowa ołtarza. Podczas odnowy ołtarza odkryto puszkę z relikwiami świętych męczenników z III w, św. Fabiana i św. Grzegorza.

Od 2012 r. Kościołem opiekują się Rycerze Kolumba. W ramach prac wykonano izolacje i odwodnienie fundamentów, chodnik wokół budynku kościoła, remont ogrodzenia oraz wykonywane są bieżące prace porządkowe.

W maju i czerwcu każdego roku odbywają się nabożeństwa. 

Wyszukiwanie

Święta

Niedziela, XII Tydzień zwykły
Rok B, I
Dwunasta Niedziela zwykła

GALERIA

 

nowy element

facebook

googleplus

youtube